Top Enka Musik Album Charts

via iTunes Store Bulgarien

TOP 3

  • No. 1
  • Enka - 2,99 лв
Hiroshi Itsuki & Fuyumi Sakamoto
Izakaya (New Version) - EP
  • No. 2
  • Enka - 8,94 лв
Aska Japanese Drum Troupe
Wave - EP
  • No. 3
  • Enka - 8,94 лв
Aska Japanese Drum Troupe
Dragon Fall