Top Japanische Filme Charts

via iTunes Store Kanada

TOP 43

 • No. 1
 • Thriller $4.99
The Mo Brothers
Killers
 • No. 2
 • Kids & Family $2.99
細田守
Mirai of the Future
 • No. 3
 • Horror $6.99
Takashi Miike
Audition
 • No. 4
 • Action & Adventure $4.99
Takashi Miike
Blade of the Immortal
 • No. 5
 • Documentary $4.99
Stephen Nomura Schible
Ryuichi Sakamoto: Coda
 • No. 6
 • Horror $4.99
Hideo Nakata
Dark Water
 • No. 7
 • Documentary $6.99
Erik Shirai
The Birth of Saké
 • No. 8
 • Documentary $4.99
Junichi Suzuki
Wa-shoku: Beyond Sushi
 • No. 9
 • Thriller $4.99
Takashi Miike
Ichi the Killer
 • No. 10
 • Horror $4.99
麥浚龍
Rigor Mortis
 • No. 11
 • Thriller $4.99
園子温
Suicide Club
 • No. 12
 • Action & Adventure $4.99
Ken Ochiai
Uzumasa Limelight
 • No. 13
 • Documentary $6.99
Akira Miki & Hidekazu Sato
Isao Takahata and His Tale of the Princess Kaguya
 • No. 14
 • Anime $4.99
Yasuomi Umetsu
Kite (Original Japanese Version)
 • No. 16
 • Anime $4.99
Shane Guenego
Yu-Gi-Oh! Bonds Beyond Time
 • No. 17
 • Documentary $6.99
豊島圭介
Mishima: The Last Debate (English Subtitled)
 • No. 18
 • Thriller $6.99
Kosuke Suzuki
Prisoner 07: Reina
 • No. 19
 • Drama $4.99
Takashi Miike
Ace Attorney
 • No. 20
 • Sci-Fi & Fantasy $4.99
Hideo Nakata
Monsterz
 • No. 21
 • Documentary $2.99
John Junkerman
Okinawa: The Afterburn
 • No. 22
 • Classics $6.99
Shohei Imamura
A Man Vanishes
 • No. 23
 • Documentary
Linus Nilsson & Jonas Hansson
Exploring the Snow: The Journey
 • No. 24
 • Japanese Cinema $4.99
右田昌万
Oh! Invisible Man the Invisible Girl appears!?
 • No. 25
 • Thriller $4.99
Tetsuya Nakashima
The World of Kanako
 • No. 26
 • Japanese Cinema $4.99
Ryutaro Nakagawa
August in Tokyo
 • No. 27
 • Anime $4.99
Ujicha
The Burning Buddha Man
 • No. 28
 • Foreign $4.99
Ryugo Nakamura
The Catcher On the Shore
 • No. 29
 • Action & Adventure $4.99
Yukihiko Tsutsumi
Sanada 10 Braves
 • No. 30
 • Japanese Cinema $4.99
Ryutaro Nakagawa
Tale of a Raindrop
 • No. 31
 • Japanese Cinema $4.99
Hitoshi Matsumoto
R100
 • No. 32
 • Drama $6.99
長谷部守彦
Ogiwara Ikuzo, 63 years old
 • No. 33
 • Drama $6.99
Akio Yoshida
The Grapes of Joy
 • No. 34
 • Drama $4.99
Hiroyuki Kurokawa
Raia Prays For...
 • No. 35
 • Drama $4.99
Ryugo Nakamura
Girl of the Sea
 • No. 36
 • Thriller $4.99
Kurando Mitsutake
Gun Woman
 • No. 37
 • Kids & Family
細田守
Miraï, ma petite sœur
 • No. 38
 • Action & Adventure $4.99
Takahisa Zeze
Strayer's Chronicle
 • No. 39
 • Japanese Cinema $4.99
Masayuki Ochiai
Kotodama - Spiritual Curse
 • No. 40
 • Documentary $6.99
Chef Family
Takuya
 • No. 41
 • Horror $4.99
Unknown
Tetsuo - The Iron Man
 • No. 42
 • Drama $6.99
Takahisa Zeze
The Chrysanthemum and the Guillotine
 • No. 43
 • Horror $4.99
Shinya Tsukamoto
Tetsuo II: Body Hammer