Top Enka Lieder Charts

via iTunes Store Finnland

TOP 13

 • No. 1
 • Enka 0,99 €
Min Kyoung Song
아가야
 • No. 2
 • Enka 1,29 €
Fuyumi Sakamoto
Iwai Zake
 • No. 3
 • Enka 0,69 €
Ryozo Yokomori
Tsugarukaikyo fuyugeshiki by Accordion
 • No. 4
 • Enka 0,69 €
Ryozo Yokomori
Ah-Uenoeki by Accordion
 • No. 5
 • Enka 0,99 €
Aska Japanese Drum Troupe
Warriors
 • No. 6
 • Enka 1,29 €
西小路 一葉
HIMITSUIRONO ROMANSU
 • No. 7
 • Enka 0,99 €
Sakurako Yoshino
Onsenkoiuta
 • No. 8
 • Enka 0,99 €
Sakurako Yoshino
Goldenkayoushow
 • No. 9
 • Enka 0,99 €
Mizue Kohara
Aruchiisanashimanouta
 • No. 10
 • Enka 0,99 €
Mizue Kohara
Yokohamastory
 • No. 11
 • Enka 0,99 €
Yoshimi
Otokotoonnasorewasore・・・
 • No. 12
 • Enka 0,99 €
宮咲アキコ
Sooranneotobushi
 • No. 13
 • Enka 0,99 €
宮咲アキコ
Shinkiixtuten