Top Japanische Filme Charts

via iTunes Store Vereinigtes Königreich

TOP 50

 • No. 1
 • Anime £1.99
Naoko Yamada
A Silent Voice (2016)
 • No. 2
 • Drama £3.49
Akira Kurosawa
Rashomon (1950)
 • No. 3
 • Horror £3.49
Takashi Miike
Audition
 • No. 4
 • Action & Adventure £3.49
Akira Kurosawa
Sanjuro
 • No. 5
 • Sci-Fi & Fantasy £1.99
Makoto Shinkai
Your Name (2016)
 • No. 6
 • Horror £3.49
Unknown
Tetsuo - The Iron Man
 • No. 7
 • Horror £3.49
Shinya Tsukamoto
Tetsuo II: Body Hammer
 • No. 8
 • Drama £3.49
Shinya Tsukamoto
Tokyo Fist
 • No. 9
 • Drama £3.49
Shinya Tsukamoto
Bullet Ballet
 • No. 10
 • Action & Adventure £3.49
Kazuaki Kiriya
Goemon
 • No. 11
 • Action & Adventure
Izuru Narushima
The Admiral
 • No. 12
 • Anime £0.99
Shinji Aramaki
Harlock: Space Pirate
 • No. 13
 • Horror £3.49
Shinichiro Ueda
One Cut of the Dead
 • No. 14
 • Anime £4.49
細田守
Mirai
 • No. 15
 • Horror £3.49
Hideo Nakata
Dark Water
 • No. 16
 • Anime £3.49
Shane Guenego
Yu-Gi-Oh! Bonds Beyond Time
 • No. 17
 • Action & Adventure £0.99
Bernard Rose
Samurai Marathon
 • No. 18
 • Documentary £5.49
Erik Shirai
The Birth of Saké
 • No. 19
 • Comedy £3.49
Shion Sono
Love Exposure
 • No. 20
 • Drama
Setsurô Wakamatsu
Fukushima 50
 • No. 21
 • Drama £1.99
Abbas Kiarostami
Like Someone in Love
 • No. 22
 • Documentary £5.49
Akira Miki & Hidekazu Sato
Isao Takahata and His Tale of the Princess Kaguya
 • No. 23
 • Documentary £3.49
Junichi Suzuki
Wa-shoku: Beyond Sushi
 • No. 24
 • Drama £3.49
Hirokazu Kore-Eda
Still Walking
 • No. 25
 • Independent £3.49
Sion Sono
Antiporno
 • No. 26
 • Independent £3.49
Akihiko Shiota
Wet Woman in the Wind
 • No. 27
 • Drama £3.49
Hirokazu Kore-Eda
Maborosi
 • No. 28
 • Anime £3.49
Mari Okada
Maquia
 • No. 29
 • Drama £3.49
Hirokazu Kore-Eda
Nobody Knows
 • No. 30
 • Kids & Family £1.99
Masaaki Yuasa
Lu Over the Wall
 • No. 31
 • Documentary £5.49
豊島圭介
Mishima: The Last Debate (English Subtitled)
 • No. 32
 • Drama £3.49
Yasujiro Ozu
The Flavour of Green Tea Over Rice
 • No. 33
 • Drama £3.49
Takashi Miike
Ace Attorney
 • No. 34
 • Drama £3.49
Shion Sono
Himizu
 • No. 35
 • Horror £3.49
Eiji Uchida
Greatful Dead
 • No. 36
 • Comedy £3.49
Shuichi Okita
The Woodsman and the Rain
 • No. 37
 • Drama £3.49
園子温
The Land of Hope
 • No. 38
 • Sci-Fi & Fantasy £3.49
Hideo Nakata
Monsterz
 • No. 39
 • Drama £3.49
Yuya Ishii
Sawako Decides
 • No. 40
 • Japanese Cinema £3.49
Ryutaro Nakagawa
August in Tokyo
 • No. 41
 • Japanese Cinema £3.49
Ryutaro Nakagawa
Tale of a Raindrop
 • No. 42
 • Drama £3.49
Hiroyuki Kurokawa
Raia Prays For...
 • No. 43
 • Comedy £3.49
Gakuryu Ishii
Isn't Anyone Alive?
 • No. 44
 • Comedy £3.49
Yuya Ishii
Mitsuko Delivers
 • No. 45
 • Japanese Cinema £3.49
Masayuki Ochiai
Kotodama - Spiritual Curse
 • No. 46
 • Japanese Cinema £3.49
右田昌万
Oh! Invisible Man the Invisible Girl appears!?
 • No. 47
 • Drama £3.49
Yoshihiro Nakamura
The Foreign Duck, The Native Duck and God In a Coin Locker
 • No. 48
 • Drama £5.49
三木孝浩
Your Eyes Tell
 • No. 49
 • Documentary £2.49
John Junkerman
Okinawa: The Afterburn
 • No. 50
 • Foreign £3.49
Ryugo Nakamura
The Catcher On the Shore