Top Japanische Filme Charts

via iTunes Store Vereinigtes Königreich

TOP 48

 • No. 1
 • Drama £5.99
Akira Kurosawa
Rashomon (1950)
 • No. 2
 • Anime £4.99
Naoko Yamada
A Silent Voice (2016)
 • No. 3
 • Sci-Fi & Fantasy £5.99
Makoto Shinkai
Your Name (2016)
 • No. 4
 • Independent £7.99
Akihiko Shiota
Wet Woman in the Wind
 • No. 5
 • Horror £7.99
Takashi Miike
Audition
 • No. 6
 • Horror £7.99
Shinichiro Ueda
One Cut of the Dead
 • No. 7
 • Anime £7.99
細田守
Mirai
 • No. 8
 • Action & Adventure £5.99
Akira Kurosawa
Sanjuro
 • No. 9
 • Action & Adventure £1.99
Bernard Rose
Samurai Marathon
 • No. 10
 • Anime £6.99
Shane Guenego
Yu-Gi-Oh! Bonds Beyond Time
 • No. 11
 • Drama £3.99
Abbas Kiarostami
Like Someone in Love
 • No. 12
 • Drama £5.99
Setsurô Wakamatsu
Fukushima 50
 • No. 13
 • Independent £7.99
Sion Sono
Antiporno
 • No. 14
 • Drama £5.99
Hirokazu Kore-Eda
Still Walking
 • No. 15
 • Drama £5.99
Hirokazu Kore-Eda
Maborosi
 • No. 16
 • Drama £5.99
Hirokazu Kore-Eda
Nobody Knows
 • No. 17
 • Anime £9.99
Mari Okada
Maquia
 • No. 18
 • Kids & Family £4.99
Masaaki Yuasa
Lu Over the Wall
 • No. 19
 • Drama £4.99
Shinya Tsukamoto
Bullet Ballet
 • No. 20
 • Drama £4.99
Shinya Tsukamoto
Tokyo Fist
 • No. 21
 • Documentary £10.99
豊島圭介
Mishima: The Last Debate (English Subtitled)
 • No. 22
 • Anime £7.99
Kunihiko Yuyama
Pokémon 4Ever
 • No. 23
 • Japanese Cinema £1.49
Masayuki Ochiai
Kotodama - Spiritual Curse
 • No. 24
 • Drama £8.99
Takashi Miike
Ace Attorney
 • No. 25
 • Anime £9.99
Daiki Tomiyasu
Pokémon: The Arceus Chronicles
 • No. 26
 • Drama £5.99
Yasujiro Ozu
The Flavour of Green Tea Over Rice
 • No. 27
 • Sci-Fi & Fantasy £1.49
Hideo Nakata
Monsterz
 • No. 28
 • Horror £4.99
Eiji Uchida
Greatful Dead
 • No. 29
 • Comedy £4.99
Shuichi Okita
The Woodsman and the Rain
 • No. 30
 • Drama £9.99
三木孝浩
Your Eyes Tell
 • No. 31
 • Drama £9.99
Katsuhide Motoki
Iwane: Sword of Serenity
 • No. 32
 • Anime £7.99
Kunihiko Yuyama
Pokémon Heroes - The Movie
 • No. 33
 • Drama £9.99
Takashi Yamazaki
DESTINY: The Tale of Kamakura
 • No. 34
 • Japanese Cinema £1.49
Ryutaro Nakagawa
Tale of a Raindrop
 • No. 35
 • Drama £4.99
園子温
The Land of Hope
 • No. 36
 • Japanese Cinema £1.49
右田昌万
Oh! Invisible Man the Invisible Girl appears!?
 • No. 37
 • Japanese Cinema £1.49
Ryutaro Nakagawa
August in Tokyo
 • No. 38
 • Drama £4.99
Yuya Ishii
Sawako Decides
 • No. 39
 • Comedy £4.99
Gakuryu Ishii
Isn't Anyone Alive?
 • No. 40
 • Horror £7.99
Hideo Nakata
Dark Water
 • No. 41
 • Drama £1.49
Akio Yoshida
The Grapes of Joy
 • No. 42
 • Comedy £4.99
Yuya Ishii
Mitsuko Delivers
 • No. 43
 • Drama £4.99
Yoshihiro Nakamura
The Foreign Duck, The Native Duck and God In a Coin Locker
 • No. 44
 • Drama £1.49
Takahisa Zeze
The Chrysanthemum and the Guillotine
 • No. 45
 • Documentary £11.99
John Junkerman
Okinawa: The Afterburn
 • No. 46
 • Drama £1.49
Takahisa Zeze
Heaven's Story
 • No. 47
 • Action & Adventure £1.49
Yukihiko Tsutsumi
Sanada 10 Braves
 • No. 48
 • Documentary £8.99
Erik Shirai
The Birth of Saké