Top Kayokyoku Music Albums Charts

via iTunes Store Norway

TOP 21

 • No. 1
 • Kayokyoku - 105,00 kr
Kyu Sakamoto
Best 9!
 • No. 2
 • Kayokyoku - 105,00 kr
Shinji Tanimura
Stage Selection Album "Early Times" - 38Nenmeno Subaru
 • No. 3
 • Kayokyoku - 165,00 kr
Pink Lady
Innovation
 • No. 4
 • Kayokyoku - 65,00 kr
Yoshimi Iwasaki
Blizzard
 • No. 5
 • Kayokyoku - 85,00 kr
Yoshimi Iwasaki
Cruise
 • No. 6
 • Kayokyoku - 120,00 kr
Yoshimi Iwasaki
Touch
 • No. 7
 • Kayokyoku - 85,00 kr
Yoshimi Iwasaki
Half Time
 • No. 8
 • Kayokyoku - 120,00 kr
Yoshimi Iwasaki
Save Me
 • No. 9
 • Kayokyoku - 120,00 kr
Yoshimi Iwasaki
Kuchibiru ni Yume no Ato
 • No. 10
 • Kayokyoku - 145,00 kr
Yoshimi Iwasaki
Kokoro no Atelier
 • No. 11
 • Kayokyoku - 120,00 kr
Yoshimi Iwasaki
Cécile
 • No. 12
 • Kayokyoku - 120,00 kr
Yoshimi Iwasaki
Weather Report
 • No. 13
 • Kayokyoku - 45,00 kr
Toshihiro Takagi & Touru Maeda
From Multimedia To Digital Contents!
 • No. 14
 • Kayokyoku - 35,00 kr
Kazuko Mifune
Watashi Wo Ideyu Ni Tsuretette / Yukemuri Kouta - EP
 • No. 18
 • Kayokyoku - Get
Yuki Maeda
Maeda Yuki Zenkyokushuu - Kenchana
 • No. 19
 • Kayokyoku - 90,00 kr
Mika Hino
Sakuraga Saita
 • No. 20
 • Kayokyoku - 55,00 kr
Kenji Kawai
iJockey All Time Nippon (Live)
 • No. 21
 • Kayokyoku - 35,00 kr
Yoshitaro Kanazaki
Chidoriashi - EP