Top Enka Musik Album Charts

via iTunes Store Neuseeland

TOP 3

  • No. 1
  • Enka - $21.48
조명섭
강원도 아가씨
  • No. 2
  • Enka - $9.99
Fuyumi Sakamoto
Orede Iinoka (Pursuit Edition) - EP
  • No. 3
  • Enka - $17.99
Fuyumi Sakamoto
Enka III -Saika- (Kosho Inomata 80th Anniversary)