Top Chinese Songs Charts

via iTunes Store Peru

TOP 28

 • No. 1
 • Música china S/ 2.90
肖战
最幸运的幸运
 • No. 2
 • Música china S/ 2.90
楊紫 & 肖战
余生,请多指教
 • No. 3
 • Música china S/ 2.90
那英, Dimash Kudaibergen, 温嵐, 韩甜甜, MC Jin & 钱正昊
啊朋友再见 (Live)
 • No. 4
 • Música china S/ 2.90
曾之喬
泡沫美人魚 《泡沫之夏》電視劇插曲
 • No. 5
 • Música de cuerdas china S/ 1.90
貴族樂團
月兒高
 • No. 6
 • Música de cuerdas china S/ 1.90
貴族樂團
蛟龍吐珠
 • No. 7
 • Música de cuerdas china S/ 1.90
貴族樂團
高山流水
 • No. 8
 • Música de cuerdas china S/ 1.90
貴族樂團
福德詞
 • No. 9
 • Música de cuerdas china S/ 1.90
貴族樂團
將軍令
 • No. 10
 • Música de cuerdas china S/ 1.90
貴族樂團
焦窗夜雨
 • No. 11
 • Música de cuerdas china S/ 1.90
貴族樂團
迎賓客
 • No. 12
 • Música de cuerdas china S/ 1.90
貴族樂團
雪慶
 • No. 13
 • Música de cuerdas china S/ 1.90
貴族樂團
秋芙蓉
 • No. 14
 • Música de cuerdas china S/ 1.90
貴族樂團
出水蓮
 • No. 15
 • Música de cuerdas china S/ 1.90
貴族樂團
寒鴨戲水
 • No. 16
 • Flauta china S/ 1.90
Chi Eichuh
Sakura
 • No. 17
 • Música nativa tibetana S/ 2.90
Phil Thornton
8th Jhana - Touching Nirvana
 • No. 18
 • Música nativa tibetana S/ 2.90
Phil Thornton
7th Jhana - Nothingness
 • No. 19
 • Música nativa tibetana S/ 2.90
Phil Thornton
6th Jhana - Infinite Consciousness
 • No. 20
 • Música nativa tibetana S/ 2.90
Phil Thornton
5th Jhana - Infinite Space
 • No. 21
 • Música nativa tibetana S/ 2.90
Phil Thornton
4th Jhana - Concentration
 • No. 22
 • Música nativa tibetana S/ 2.90
Phil Thornton
3rd Jhana - Equanimity
 • No. 23
 • Música nativa tibetana S/ 2.90
Phil Thornton
2nd Jhana - Joy
 • No. 24
 • Música nativa tibetana S/ 2.90
Phil Thornton
1st Jhana - Detachment
 • No. 25
 • Ópera china S/ 2.90
Jiangsu Kunqu Opera Troupe
《牡丹亭.驚夢》山桃紅
 • No. 26
 • Música de cuerdas china S/ 2.90
賈 鵬芳
風に消えたさよなら
 • No. 27
 • Música de cuerdas china S/ 2.90
賈 鵬芳
夕陽の中の少年
 • No. 28
 • Música de cuerdas china S/ 2.90
郭敏清
Bow Dance