Top Kayokyoku Music Albums Charts

via iTunes Store Sweden

TOP 14

 • No. 1
 • Kayokyoku - 99,00 kr
Kyu Sakamoto
Best 9!
 • No. 2
 • Kayokyoku - 99,00 kr
JERO
Jyounetsu
 • No. 3
 • Kayokyoku - 109,00 kr
Megumi Asaoka
Megumi No Kyujitsu
 • No. 4
 • Kayokyoku - 109,00 kr
Megumi Asaoka
Akogare
 • No. 5
 • Kayokyoku - 109,00 kr
Megumi Asaoka
Sawayaka
 • No. 6
 • Kayokyoku - 99,00 kr
Tokiko Kato
Je suis comme je suis
 • No. 7
 • Kayokyoku - 54,00 kr
はるな愛
えぇねんで - EP
 • No. 8
 • Kayokyoku - 99,00 kr
桂 銀叔
桂 銀淑 ヒットカバー名曲集
 • No. 9
 • Kayokyoku - 159,00 kr
EunSook Kye
Super Best Collection
 • No. 10
 • Kayokyoku - 96,00 kr
EunSook Kye
Suzume No Namida - Besame Mucho EunSook Kye Mini Best Album
 • No. 11
 • Kayokyoku - 29,00 kr
Saori Yuki
Shiawase No Canon (Dai 2 Sho) - EP
 • No. 12
 • Kayokyoku - 29,00 kr
Kazuko Mifune
Watashi Wo Ideyu Ni Tsuretette / Yukemuri Kouta - EP
 • No. 13
 • Kayokyoku - 84,00 kr
JERO
Covers 5
 • No. 14
 • Kayokyoku - 72,00 kr
ARAHIS
ARAHIS