Top Japanische Filme Charts

via iTunes Store Vereinigte Staaten

TOP 57

 • No. 1
 • Anime $9.99
Kunihiko Yuyama
Pokémon 4Ever
 • No. 2
 • Anime $9.99
Kunihiko Yuyama
Pokémon Heroes - The Movie
 • No. 3
 • Horror $4.99
Unknown
Tetsuo - The Iron Man
 • No. 4
 • Anime $14.99
Daiki Tomiyasu
Pokémon: The Arceus Chronicles
 • No. 5
 • Horror $9.99
Takashi Miike
Audition
 • No. 6
 • Thriller $7.99
Takashi Miike
Ichi the Killer
 • No. 7
 • Horror $4.99
麥浚龍
Rigor Mortis
 • No. 8
 • Horror $9.99
Hideo Nakata
Dark Water
 • No. 9
 • Independent $9.99
Sion Sono
Antiporno
 • No. 10
 • Anime $9.99
Shane Guenego
Yu-Gi-Oh! Bonds Beyond Time
 • No. 11
 • Thriller $6.99
The Mo Brothers
Killers
 • No. 12
 • Action & Adventure $12.99
Takashi Miike
Blade of the Immortal
 • No. 13
 • Kids & Family $9.99
Yoichi Sai
Quill: The Life of a Guide Dog
 • No. 14
 • Documentary $9.99
Stephen Nomura Schible
Ryuichi Sakamoto: Coda
 • No. 15
 • Documentary $9.99
Erik Shirai
The Birth of Saké
 • No. 17
 • Thriller $7.99
園子温
Suicide Club
 • No. 18
 • Sci-Fi & Fantasy $9.99
Kiyoshi Kurosawa
Before We Vanish
 • No. 19
 • Drama $12.99
Kiyoshi Kurosawa
Wife of a Spy
 • No. 20
 • Anime $9.99
Yasuomi Umetsu
Kite (Original Japanese Version)
 • No. 21
 • Drama $12.99
Takashi Miike
Ace Attorney
 • No. 22
 • Drama $4.99
Shinya Tsukamoto
Tokyo Fist
 • No. 23
 • Japanese Cinema $2.99
Hitoshi Matsumoto
R100
 • No. 24
 • Foreign $9.99
Shinya Tsukamoto
A Snake of June
 • No. 25
 • Horror $4.99
Unknown
Kotoko
 • No. 26
 • Thriller $2.99
Tetsuya Nakashima
The World of Kanako
 • No. 27
 • Documentary $15.99
豊島圭介
Mishima: The Last Debate (English Subtitled)
 • No. 28
 • Documentary $9.99
John Junkerman
Okinawa: The Afterburn
 • No. 29
 • Independent $9.99
Akihiko Shiota
Wet Woman in the Wind
 • No. 30
 • Action & Adventure $12.99
Ken Ochiai
Uzumasa Limelight
 • No. 31
 • Action & Adventure $7.99
園子温
Why Don't You Play In Hell?
 • No. 32
 • Classics $11.99
Shohei Imamura
A Man Vanishes
 • No. 33
 • Horror $9.99
Yôhei Fukuda
X-Game
 • No. 34
 • Drama $14.99
Jun Ichikawa
Tony Takitani
 • No. 35
 • Independent $14.99
Koji Fukada
Love Life
 • No. 36
 • Japanese Cinema $1.99
右田昌万
Oh! Invisible Man the Invisible Girl appears!?
 • No. 37
 • Action & Adventure $11.99
Yukihiko Tsutsumi
Sanada 10 Braves
 • No. 38
 • Japanese Cinema $1.99
Masayuki Ochiai
Kotodama - Spiritual Curse
 • No. 39
 • Japanese Cinema $12.99
Ryutaro Nakagawa
Tale of a Raindrop
 • No. 40
 • Japanese Cinema $12.99
Ryutaro Nakagawa
August in Tokyo
 • No. 41
 • Action & Adventure $11.99
Takahisa Zeze
Strayer's Chronicle
 • No. 42
 • Drama $12.99
Tsutomu Hanabusa
Real Girl
 • No. 43
 • Drama $12.99
Katsuhide Motoki
Iwane: Sword of Serenity
 • No. 44
 • Sci-Fi & Fantasy $11.99
Hideo Nakata
Monsterz
 • No. 45
 • Drama $12.99
Takashi Yamazaki
DESTINY: The Tale of Kamakura
 • No. 46
 • Drama $1.99
Akio Yoshida
The Grapes of Joy
 • No. 47
 • Drama $4.99
Shinya Tsukamoto
Bullet Ballet
 • No. 48
 • Drama $1.99
Takahisa Zeze
Heaven's Story
 • No. 49
 • Drama $12.99
Yûichi Fukuda
The Untold Tale of the Three Kingdoms
 • No. 50
 • Foreign $12.99
Ryugo Nakamura
The Catcher On the Shore
 • No. 51
 • Documentary $6.99
Linus Nilsson & Jonas Hansson
Exploring the Snow: The Journey
 • No. 52
 • Drama $12.99
Takahisa Zeze
The Chrysanthemum and the Guillotine
 • No. 53
 • Drama $12.99
Ryugo Nakamura
Girl of the Sea
 • No. 54
 • Anime $7.99
Ujicha
The Burning Buddha Man
 • No. 55
 • Thriller $9.99
Kurando Mitsutake
Gun Woman
 • No. 56
 • Drama $19.99
長谷部守彦
Ogiwara Ikuzo, 63 years old
 • No. 57
 • Documentary $7.99
Chef Family
Takuya