Ứng dụng Nhạc tốt nhất cho iPad

via App Store Hoa Kỳ hay MỹTOP 100

forScore

forScore

TonalEnergy Tuner & Metronome

TonalEnergy Tuner & Metronome

iReal Pro

iReal Pro

FL Studio Mobile

FL Studio Mobile

iMPC Pro 2

iMPC Pro 2

BeatMaker 3

BeatMaker 3

OnSong

OnSong

Audiobus 3

Audiobus 3

Quanta Granular Synth

Quanta Granular Synth

Lofionic Duplicat

Lofionic Duplicat

ChordFlow

ChordFlow

Vatanator

Vatanator

KB-1 MIDI Keyboard

KB-1 MIDI Keyboard

Anytune Pro+

Anytune Pro+

KORG Gadget

KORG Gadget

SongSheet Pro - Chord Charts

SongSheet Pro - Chord Charts

AudioShare

AudioShare

TouchOSC

TouchOSC

GuitarTapp PRO - Tabs & Chords

GuitarTapp PRO - Tabs & Chords

Notion

Notion

Symphony Pro - Music Notation

Symphony Pro - Music Notation

Patterning 2

Patterning 2

REAMP

REAMP

Patterning : Drum Machine

Patterning : Drum Machine

SongBook Chordpro

SongBook Chordpro

iGigBook Sheet Music Manager

iGigBook Sheet Music Manager

iMPC

iMPC

iVCS3

iVCS3

144 Blues Guitar Licks

144 Blues Guitar Licks

Christmas Carols Sing Along

Christmas Carols Sing Along

Camelot Pro

Camelot Pro

Tenuto

Tenuto

Theory Lessons

Theory Lessons

AUM - Audio Mixer

AUM - Audio Mixer

Final Touch - Audio Mastering

Final Touch - Audio Mastering

Metronomics Metronome

Metronomics Metronome

Sheet Music Scanner

Sheet Music Scanner

Bloom: 10 Worlds

Bloom: 10 Worlds

iGrand Piano for iPad

iGrand Piano for iPad

NanoStudio 2

NanoStudio 2

Tempo - Metronome with Setlist

Tempo - Metronome with Setlist

AmpliTube for iPad

AmpliTube for iPad

Rhythm Sight Reading Trainer

Rhythm Sight Reading Trainer

AudioTools

AudioTools

The Orchestra

The Orchestra

Set List Maker

Set List Maker

Guitar Jam Tracks - Scale Trainer & Practice Buddy

Guitar Jam Tracks - Scale Trainer & Practice Buddy

Model 15

Model 15

Chordion : Musical Instrument & MIDI Controller

Chordion : Musical Instrument & MIDI Controller

Audulus 3

Audulus 3

Rhythm Lab

Rhythm Lab

Zeeon synth

Zeeon synth

AUFX:Space

AUFX:Space

MicSwap Pro: Mic Emulator

MicSwap Pro: Mic Emulator

Cello Tuner Simple

Cello Tuner Simple

RE-1 Tape Machine

RE-1 Tape Machine

iSEM Synthesizer

iSEM Synthesizer

Poison-202 Vintage Synthesizer

Poison-202 Vintage Synthesizer

KQ Dixie

KQ Dixie

Cubasis 2

Cubasis 2

KORG iM1

KORG iM1

Serato Remote

Serato Remote

X Drummer: Songwriting Tool

X Drummer: Songwriting Tool

SynthMaster One

SynthMaster One

ThumbJam

ThumbJam

Amazing Slow Downer

Amazing Slow Downer

SoundCue

SoundCue

Music Reading Essentials

Music Reading Essentials

KORG iWAVESTATION

KORG iWAVESTATION

SECTOR

SECTOR

liveBPM - Beat Detector

liveBPM - Beat Detector

Ravenscroft 275 Piano

Ravenscroft 275 Piano

Amplifind Music Player and Visualizer

Amplifind Music Player and Visualizer

Lo-Fly Dirt

Lo-Fly Dirt

Notation Pad Pro - Write Tabs

Notation Pad Pro - Write Tabs

Drum Tuner - iDrumTune Pro

Drum Tuner - iDrumTune Pro

Traktor DJ

Traktor DJ

Guitar Tuner!

Guitar Tuner!

MultiTrack DAW

MultiTrack DAW

Rockmate

Rockmate

iMini Synthesizer

iMini Synthesizer

TwistedWave Audio Editor

TwistedWave Audio Editor

Hohner SqueezeBox

Hohner SqueezeBox

Equalizer

Equalizer

OMGuitar - Digital Guitar with FX and Autoplay

OMGuitar - Digital Guitar with FX and Autoplay

SampleTank

SampleTank

Lemur

Lemur

Ear Trainer

Ear Trainer

iTablaPro - Tabla Tanpura Player

iTablaPro - Tabla Tanpura Player

LED Audio Spectrum Visualizer

LED Audio Spectrum Visualizer

Dub Siren DX -DJ Mixer Synth + Reggae Dub Radio

Dub Siren DX -DJ Mixer Synth + Reggae Dub Radio

Auto-Tune Mobile

Auto-Tune Mobile

OddTunes:Hang

OddTunes:Hang

Voice Rack: FX - Vocal Effects Processor

Voice Rack: FX - Vocal Effects Processor

Mini Synthesizer

Mini Synthesizer

bismark bs-16i

bismark bs-16i

Audio Mastering

Audio Mastering

Drums

Drums

SuperMetronome Groovebox Pro

SuperMetronome Groovebox Pro


Hoa Kỳ hay Mỹ | Vương quốc Anh | Argentina | Úc | Áo | Canada | Phần Lan | Pháp | Đức | Hồng Kông | Ấn Độ | Ai-len | Italia | Nhật Bản | Mexico | Hà Lan | New Zealand | Na Uy | Nga | Singapore | Nam Phi | Hàn Quốc | Tây ban nha | Thụy Sĩ | Việt Nam | Romania | Bỉ | Colombia | Gà tây | Bulgaria | Đài Loan | Brazil | Bồ Đào Nha | Thụy Điển | Ukraina | Ba Lan | Indonesia | Chile | Peru | Hungary | United Arab Emirates | Malaysia |
Scroll to Top